Etter 40 år med laks satser Namdal settefisk for fullt på torsk

Gjennom satsinga til Namdal settefisk på Otterøya er Namsos i ferd med å innta posisjonen som en av de viktigste kommunene i Norge på oppdrett av torsk.

Se artikkelen hos nt24 her.

Vi søker etter nye medarbeidere!

Namdal Settefisk AS eier og driver settefiskanlegg på Skorstad, Aglen og på Nord-Statland i Namsos kommune og søker nå etter flere dyktige medarbeidere. Vi produserer yngel og smolt av laks og ørret for anlegg i sjø.

I den forbindelse søker vi etter nye medarbeidere til anleggene
Aglen/Skorstad

 • 1 stilling som røkter / produksjonsmedarbeider 100% stilling.
 • 1 stilling innen teknisk/røkter medarbeider 100% stilling.

Nord-Statland

 • 2 stilling som røkter / produksjonsmedarbeider 100% stilling.

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med fagbrev i akvakultur / relevant erfaring fra akvakultur men det er ikke et absolutt krav da grundig opplæring vil bli gitt. Som tekniske medarbeider/røkter er det ønskelig med allsidig erfaring og kompetanse innen vedlikehold av teknisk komponenter (pumper, motorer, mm).
 • En allsidig person, løsningsorientert og initiativrik. Det er ingen ulempe om du også besitter teknisk erfaring og innsikt.
 • Førekort B

Du bør ha evne til å jobbe selvstendig, men også kunne jobbe i team. Godt humør og omgjengelig. Du bør være strukturert, ryddig og nøyaktig. Du må være villig til å gå inn i faste vaktordninger.

Vi kan tilby:

 • En interessant jobb for en som ønsker en spennende og lærerik utfordring innenfor oppdrettsnæringen.
 • En trygg og sikker arbeidsplass i en stadig voksende næring.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner.
 • Trivelige og dyktige kolleger i et aktivt arbeidsmiljø.

For nærmere opplysninger ta kontakt med Namdal Settefisk Tlf 74284550 eller epost post@namdalsettefisk.no.

Søknad:
Søknadsfristen er satt til Torsdag 12 Mai 2022. Skriftlig søknad med CV og attester sendes til:

Namdal Settefisk AS
Skorstadvegen 558
7819 Fosslandsosen

eller til vår mailaddresse: post@namdalsettefisk.no

Notis: Merk søknaden med hvilken avdeling du søker på.

Slik blir Namdal Settefisk sitt nye anlegg på Skorstad

Namdal Settefisk har søkt om ny konsesjon for produksjon av settefisk på sjøvann på Skorstad i Namsos kommune.

Saken omtales hos iLaks.

Averøyrederi kjøper brønnbåt - Korsholmen

Eli Star AS, hvor Namdal Settefisk er aksjonær, har kjøpt brønnbåten Korsholmen.

Les mer hos ilaks.

Det norske akvakulturselskapet Norcod har nå nådd sjøfasen i sitt pionerprosjekt

Yngelen ble sendt fra settefiskanlegget Njord i Kjørsvikbugen i Aure kommune til selskapets første torskeoppdrettsanlegg ved Finnangerøya i Namsos. Anlegget drives i samarbeid med partneren Namdal Settefisk AS.

Les mer om saken hos Kyst.no her og Intrafish.no her.

Samarbeid om drift, slakting, videreforedling og salg av oppdrettstorsk

Namdal Settefisk AS og Namdal Torsk AS har inngått et samarbeid med Norcod AS og signert en avtale om samdrift på sjø.

Norcod AS har som mål å bli verdensledende produsent av oppdrettstorsk i henhold til de høyeste bærekrafts-standarder. Det er et stort marked for fersk torsk hele året. Samtidig øker etterspørselen etter bærekraftig produsert, helsefremmende protein globalt.

Man har også innledet et samarbeid mellom Norcod AS og Namdal Seafood AS som gjelder slakting av den produserte torsken. Målet er at man i løpet av 2023 vil kunne slakte torsk året rundt (helårsdrift) ved Namdal Seafood sine lokaler i Flatanger.

Salget av den produserte fisken skal gjennomføres i samarbeid med Sirena Group. Vårt mål på sikt er og i fellesskap nå et slaktevolum på rundt 30 000 tonn.

For Namdal Settefisk AS Group er dette en av de største avtaler som er inngått med et enkelt firma om samarbeid og vil ha stor betydning for våre planer og satsninger fremover på oppdrettstorsk, slakting og videreforedling.

Første utsett er planlagt ved vår lokalitet på Otterøya i løpet av Januar 2020.

Adm.dir. i Norcod Rune Eriksen signerte avtalen sammen med Adm.dir. i Namdal Settefisk AS Kåre J Devik.

Namdal Settefisk AS og Norcod AS

Vil produsere 4000 tonn oppdrettstorsk

Namdal Torsk fikk ikke nok yngel i år, men med en god dose tålmodighet håper selskapet å kunne produsere opp til 4000 tonn oppdrettstorsk til markedet.

Les hele artikkelen på Kyst.no her.

To trønderoppdrettere blir Label Rouge-sertifisert

Refsnes Laks og Namdal Settefisk er for første gang sertifisert for å produsere laks etter den franske kvalitetsstandarden Label Rouge.

Se hele historien her.

Vi søker nye medarbeidere til vår avdeling på Nord-Statland

Namdal Settefisk AS eier og driver settefiskanlegg på Skorstad og Aglen i Namsos kommune, og på Nord-Statland i Namdalseid kommune. Vi er i dag tilsammen 30 ansatte, og driver produksjon av yngel og smolt av laks og ørret. Vi kan tilby en sikker arbeidsplass hos et solid selskap i bransjen. På grunn av stadig økende etterspørsel er selskapet i ekspansjon.

I den forbindelse søker vi etter nye medarbeidere til vår avdeling på Nord-Statland.
· 2 stillinger (100%) som røktere.
· 1 stilling (100%) som kan bidra til teknisk vedlikehold og utbedringer, samt bidra i produksjon.

Kvalifikasjoner:
· Ønskelig med fagbrev i akvakultur/relevant erfaring fra akvakultur men ikke påkrevd.
· Ønskelig med erfaring innen fiskebiologi men ikke påkrevd.
· Teknisk: Med god erfaring innen tekniskvedlikehold
· Minimum førekort klasse B.
· Gode norsk kunnskaper er et krav.

Du bør ha evne til å jobbe selvstendig, men også kunne jobbe i team, ha godt humør og være omgjengelig. Du må være villig til å delta i skiftarbeid og å gå inn i faste vaktordninger ved behov. Punktlig og til å stole på.

Vi kan tilby:
· En trygg og sikker arbeidsplass i en stadig voksende næring.
· Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
· Mulighet for personlig og faglig utvikling.
· Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner.
· Trivelige og dyktige kolleger i et aktivt arbeidsmiljø.

For nærmere opplysninger ta kontakt med Namdal Settefisk AS Tlf: 742 84 550 eller epost: post@namdalsettefisk.no. Søknad med CV og attester sendes på epost til: post@namdalsettefisk.no eller til vår postadresse:

Namdal Settefisk AS
Skorstadvegen 558
7819 Fosslandsosen

Søknadsfrist innen Onsdag 6. Juni 2018.

Skal du henge med i næringa, må du satse

Namdal Settefisk satser stort om dagen. Nå klargjør de tomt til blant annet to nye avdelinger for stor laks og ørret. Noe som vil bety ei stor økning i karvolum på dagens anlegg på Skorstad.

Hele nyhetsartikkelen kan du lese hos Namdalsavisa.

To vekstrekorder med fisk fra Namdal Settefisk!

Fisken til Nordfjord Forsøkstasjon kom fra vår avdeling på Skorstad. Den ble satt ut 5 august 2016 (85 gram) og slaktet nylig. Fisken hadde da oppnådd en snittvekt på 8,4 kilo. Les mer om nyheten her.

Fisk fra blant annet vår avdeling på Statland var også med på å sette en rekord hos Midt-Norsk Havbruk. Med en snittvekt på 6,8 kilo rundvekt, sletter den værutsatte lokaliteten Kvingra alle tidligere vekstrekorder for samdriften Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya. Les mer om nyheten her.

Nå slaktes det torsk igjen på Nesset

I år blir det igjen juletorsk fra Nesset! Kåre J. og Odd Devik i Namdal Settefisk AS satser for fullt i Flatanger, og nå har også Mattilsynet gitt grønt lys for mottak av kongesnegler og krabbe.

Torsdag var første slaktedag på Nesset. 13 ansatte var i sving, og to trailere ble lastet med juletorsk til Spania. I alt 650 tonn oppdrettstorsk skal slaktes fram mot jul og til midten av januar.

Se hele artikkelen i Flatangernytt her.

Namdal Settefisk kjøpte fiskemottak på Flatanger

Overtar anlegg og tomt til det som tidligere var Nesset fiskemottak.

Se hele artikkelen på iLaks her.

Er ikke med på prisfesten, men klager ikke

Det er meget bra for oss at våre kunder har god likviditet, og har gode overskudd til å betale for smolten de kjøper, sier Kåre J Devik, administrerende direktør i Namdal Settefisk.

Se hele artikkelen på Kyst.no her.

Tror på "re-start" av torskenæringen

Namdal Torsk har den siste måneden satt ut 130 000 torsk. - Vi har hatt meget god tilvekst og ligger langt over det fôringstabellen fra leverandør tilsier, forteller Kåre Jarle Devik, administrerende direktør i selskapet til kyst.no.

Les hele artikkelen på kyst.no her.

Ledige stillinger

Namdal Settefisk er et lokalt eid konsern som produserer laksesmolt og regnbueørret til våre kunder i sjø. Vi eier og driver i dag tre settefiskanlegg; Statland Settefisk AS i Namdalseid kommune, Skorstad Settefisk AS og Aglen Settefisk AS i Namsos kommune. Vi har også konsesjon for oppdrett av marinfisk i sjø, samt oppdrett i Sverige. Vi har bygd opp solide firmaer med gode medarbeidere, og som satser for fullt inn i framtida. I den forbindelse ønsker vi å styrke staben ved vårt anlegg på Nord-Statland og våre anlegg på Otterøya (Skorstad/Aglen). Vi søker derfor etter to personer i 100% stilling.

Arbeidsområder:
Røkting av fisk, tilsyn, fòring, sortering, levering og andre oppgaver som står i forbindelse med drift av anlegget. Du skal bidra med å produsere kvalitetssmolt til våre kunder. Som røkter vil du etterhvert inngå i gjeldende vaktturnus ved anlegget.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
- Erfaring fra bransjen er en fordel.
- Gjerne fagbrev i akvakultur.
- Førekort klasse B.
- Løsningsorientert.
- Arbeidsvillig og pålitelig, ha evnen til å ta i et tak.
- Samarbeidsvillig, evnen til å jobbe selvstendig men også i team.
- Lojal og hyggelig
- Gode norskkunnskaper

Vi kan tilby:
- En trygg og sikker arbeidsplass med varierte oppgaver i en stadig voksende havbruksnæring.
- Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner.
- Et godt arbeidsmiljø.

Søknad:
- Søknad må være oss i hende senest 2. november.
- Legg ved CV med referanser og spesifiser i søknaden hvor du ønsker å jobbe (Skorstad/Aglen eller Statland).
- Søknaden kan sendes pr mail til vår personalansvarlig; hegekolberg@yahoo.no eller pr post:
Namdal Settefisk AS, Skorstad, 7819 FOSSLANDSOSEN.

Samarbeid for lokal verdiskapning i Namdalen

Namdal Settefisk AS, Bjørøya Fiskeoppdrett AS og Emilsen Fisk AS har i dag signert en 5-årsavtale om smoltkjøp til en verdi av 170 millioner kroner.

Dette gjør at oppdrettsmiljøet i Namdalen og Ytre Namdal knyttes tettere sammen. Kontrakten og samarbeidet vil medføre stor verdiskaping for alle involverte firmaer og regionen.

For Namdal Settefisk AS er dette en av de største enkeltstående avtaler som er inngått og vil ha stor betydning for arbeidsplassene på Otterøya og Nord-Statland. Kontraktene vil medføre flere ansatte og nye utbygginger.
Bjørøya Fiskeoppdrett og Emilsen Fisk vil gjennom avtalen få en smoltkvalitet som passer godt inn i den allerede eksisterende produksjonen.

De tre firmaene ser positivt på å få komme i gang med samarbeidet.

Våre avdelinger på Skorstad og Statland har nå blitt fult sertifisert i GLOBALG.A.P. Som tidligere beskrevet så er GlobalG.A.P er en sertifiseringsordning som setter standarder for produksjonsprosessen for landbruks- og akvakulturprodukter over hele verden.

Les mer om GLOBALG.A.P her.

Vårt GLOBALG.A.P. nummer er: 4056186018151

Vi kom oss på beina igjen

Da flodbølgen rammet Statland i fjor, mistet Namdal Settefisk tre millioner fisk. Nå har de kommet seg opp på beina og kan se tilbake på et innholdsrikt år.

Les hele artikkelen hos namdalsavisa.no

<< Previous 1 2 Next >>

Powered by CuteNews