Vi søker nye medarbeidere. Les mer her!

Aglen Settefisk - Namdal Seafood - Namdal Torsk - Skorstad Settefisk - Statland Settefisk